LAMA Landscape Manifesto

LAMA Landscape Manifesto

LAMA Landscape Manifesto

Het landschap van Schiermonnikoog is constant in beweging. Stormvloeden, stroming, wind en menselijke manipulaties veranderen continu de contouren van het eiland. Dit is één van de weinige plekken in Nederland waar de oerkrachten van de natuur nog grotendeels vrij spel hebben.

LAMA landscape architects maakt tijdens het Wad & Design symposium samen met bezoekers, bewoners en experts een Eilandstamboom. In deze stamboom wordt de veranderbaarheid van het landschap zichtbaar gemaakt in de vorm van kaartenreeksen. De stamboom laat zien hoe het landschap gevormd wordt door natuurlijke krachten, maar laat ook zien wat de invloed van de mens was en is op de veranderende contouren van het eiland.

Tijdens het symposium verzameld LAMA verhalen die schuilgaan achter het zichtbare landschap van vandaag. Bezoekers, eilandbewoners en experts kunnen actief deelnemen aan het maken van deze eiland stamboom. Iedereen die een verhaal kent over de verhalen achter het landschap of gewoon geïnteresseerd is de ontstaansgeschiedenis van het eiland is welkom in het werkstation op het strand bij Het stuifduin. De eerste ontdekkingen die LAMA deed over het eiland worden gepresenteerd in een expositie.

LAMA zet na het symposium hun onderzoek verder om in 2018 samen met betrokkenen een manipulatie aan het eiland te verrichten. Er zal een nieuw verhaal aan het landschap worden toegevoegd. Een tijdelijke verandering van de contour van het eiland..

www.lamaland.eu