De ontwerpers die we vragen mee te doen aan Wad & Design hebben net zoals wij een speciale band met het Waddengebied. Een oprechte interesse en respect voor omgeving, het natuurlijke landschap en cultureel erfgoed.

Het is een interdisciplinair samengestelde groep: mode, grafische vormgeving, architectuur, fotografie, natuur- en landschapsbeleving en beeldende kunst. Het werk maakt je bewust van de vanzelfsprekendheid van alledaagse handelingen.